top of page

סיקורה - המומחים באצות

חווית משתמש ופיתוח אתר שיווק תוכן לחברת סיקורה המשווקת בארץמוצרי מזון בריאות על בסיס אצות ותוספי תזונה על בסיס אצות.
האתר הינו אתר שווק תוכן, עוצב בהתאמה למיתוג החדש של החברה והרחבת ליין המוצרים שלה. הדגש באתר הינו העלאת המודעות לאורח חיים טבעי ובריא, דרך כתבות ותכנים מתחומים שונים בנושאי תזונה, חיי משפחה בריאים ורפואה טבעית. העיצוב מוביל את המשתמש לתנועה בין תכנים למוצרים נושקים ומעודד היכרות עם האצות כמרכיב חיוני לתזונה בריאה.

 

העיצוב נעשה בשיתוף עם סטודיו דאדלוס.

אתר תוכן לחברת מוצרי טבע סיקורה -המומחים באצות
A responsive content marketing web site to Seakura company - Seaweeds Experts

לקוח: חברת סיקורה - המומחים באצות
תאריך: פברואר 2018

לצפייה באתר >>

bottom of page